Çocuklu Eşin Miras Payı Nedir?

1 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe giren 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 499. maddesinde sağ kalan eşin yasal miras payı düzenleme altına alınmıştır.

Sağ kalan eş mirasbırakanın altsoyu ile birlikte mirasçı olursa, mirasın dörtte birine hak kazanacaktır. Mirasbırakanın alt soyu tabirinden mirasbırakanın birinci derece mirasçılarını yani çocuklarını ve varsa onların da çocuklarını anlamak gerekir.