Boşanma Nedenleri

Zina, hayata kast, pek kötü davranış, onur kırıcı davranış, suç işleme, haysiyetsiz hayat sürme, terk, akıl hastalığı, evlilik birliğinin sarsılması ve üç yıl süren eylemli ayrılık Türk Medeni Kanunu uyarınca geçerli boşanma nedenleri olarak kabul edilmiş­tir. 

Boşanma nedenleri, 'mutlak' ve 'nisbi' olarak ikiye ayrıl­maktadır. 'Mutlak' boşanma nedenlerinde, boşanma nedeninin is­pat­lanması boşanma için yeterli olmaktadır. 'Nisbi' boşanma neden­lerinde ise boşanma nedeninin ispatlanmasından başka bu nedenden dolayı ortak hayatın çekilmez hale geldiğinin de ayrıca ispatlanması gerekir.

Zina, hayata kast, pek kötü davranış, onur kırıcı davranış, terk, anlaşmalı boşanma ve üç yıl süren eylemli ayrılık 'mutlak' boşanma nedenleridir.

Suç işleme, haysiyetsiz hayat sürme, akıl hastalığı ve evlilik birliğinin temelinden sarsılması da 'nisbi' boşanma nedenleridir.

Küçük bir örnekle somutlaştırmak gerekirse; eşinin zina yaptığını ispatlayan kadın veya erkeğin boşanabilmek için başka bir hususu ispatlamasına gerek olmazken, eşinin suç işlediği sabit olan kadın veya erkeğin boşanabilmesi için, diğer eşin işlediği bu suç sebebiyle aynı zamanda ortak hayatın da çekilmez hale geldi­ğini ayrıca ispatlaması gerekecektir.