Velayet Nedir?

Velâyet müessesesi 4721 sayılı Türk Medeni Kanunun 335 vd. maddelerinde düzenleme altına alınmıştır. Velâyet, küçüklerin ve bazen de kısıtlı reşit çocukların gerek kendilerine, gerek mallarına özen gösterme ve onları temsil etme konusunda kanunun ana babaya yüklediği yükümlülükler ile bu yükümlülüklerin iyi bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak üzere onlara tanıdığı hakların tümüdür. Diğer deyişle analık ve babalık yükümlülüklerinin yerine getirilmesini mümkün kılmak maksadıyla, reşit olmayan çocukların şahıs ve mallarına ilişkin olmak üzere kanunun ana babaya tanıdığı hak ve borçların tümünü ifade eden bir durumdur. Bu itibarla velâyet, henüz reşit olmamış ve bazen reşit olmuş fakat kısıtlanmış bulunan çocukların menfaatlerinin korunması amacına hizmet eden bir kurumdur .