Akıl Hastalığı Sebebiyle Ortak Hayatın Çekilmez Hal Aldığı Nasıl İspatlanır?

Tanık anlatımları ve Adli Tıp Kurumu İhtisas Dairesinden alınacak rapor ile çekilemezlik ispatlanabilmektedir. Akıl hastalığının, kişinin evlilik görevlerini yerine getirmesini engelleyip engellemediği, eşinin ve varsa çocuklarının yaşam ve sağlığını tehlikeye koyacak ve onları ciddi bir korku içinde yaşatacak durumda olup olmadığı hususlarının ispatlanması çekilmezlik koşulu için gereklidir.