Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Türkiye’yi 7 Yıl Süren Boşanma Davasında Mahkum Etti

Davasının makul sürede sonuçlandırılmadığını iddia edenin bu konuda yapacağı müracaatına karşı, etkili bir hukuk yolu sağlanması garanti edilmelidir.

Türk hukuk sistemi yargıya konu olan kişilere, yargılamanın uzun olmasına dayalı bir şikâyette bulunma hakkı tanımamaktadır.

Mahkeme, makul bir süre içerisinde davasının sonuçlanmamasına dayanarak şikayette bulunma hakkını garanti edecek bir başvurunun iç hukukta yokluğu sebebiyle  Sözleşmenin 13. maddesinin ihlal edildiğini tespit etmiştir.

 

 İKİNCİ DAİRE

CENGİZ KILIÇ c. TÜRKİYE DAVASI

(Başvuru no 16192/06)

KARAR

STRASBOURG

6 Aralık 2011

İşbu karar Sözleşmenin 44§2 maddesindeki şartların gerçekleşmesi durumunda kesinlik kazanacak olup şekli bazı düzeltmelere tabi tutulabilir.

Çeviren: Av. Banu Anıl Antonetti

Cengiz Kılıç/Türkiye davasında,

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (İkinci Daire),