Eşe Mirasçı Olmak İçin Resmi Nikâh Şart mıdır?

Eşlerin hayatta iken elde ettikleri kazanımlar ölümleri halinde miras hukuku uyarınca tasfiyeye tabi tutulur. Hayatta kalan eşin ölen eşine ne oranda mirasçı olacağı ise hayatta kalan diğer akrabaların yakınlık derecesine göre değişir. Yine Eşler arasındaki mirasın taksiminde mal rejiminin tasfiyesine ilişkin düzenlemeler de gözönünde bulundurulur.

Hayatta kalan eşin ölen eşine mirasçı olabilmesi için ölüm anında aralarında mevcut bir evlilik bağının olması gerekmektedir. Eşin ölümünden önce evlilik bağı sona ermiş ise örneğin eşler boşanmışlarsa sağ kalan eş ölen eşine mirasçı olamayacaktır.