Mirastan Feragat Kimin Lehine Yapılabilir?

Feragat belirli bir mirasçı lehine yapılabileceği gibi bir mirasçı belirlenmeksizin diğer mirasçılar lehinde de yapılabilir. Yine mirasçı olmayan bir kişi lehinde de feragat yapılabilir.

Mirastan feragat sözleşmesi belli bir kişi lehine yapılmış olup bu kişinin herhangi bir sebeple mirasçı olamaması hâlinde, feragat hükümden düşer.

Mirastan feragat sözleşmesi belli bir kişi lehine yapılmamışsa, en yakın ortak kökün altsoyu lehine yapılmış sayılır ve bunların herhangi bir sebeple mirasçı olamaması hâlinde, feragat yine hükümden düşer.