Mirastan Feragat (Mirastan Vazgeçme) Nasıl Yapılır?

Mirasbırakan, bir mirasçısı ile karşılıksız veya bir karşılık sağlanarak mirastan feragat sözleşmesi yapabilir. Feragat eden, mirasçılık sıfatını kaybeder ve mirastan hak elde edemez.

Mirastan feragat eden kimse (aksi kararlaştırılmış olmadıkça) feragat etmek için bir karşılık almış ise bu kişinin çocukları, torunları (altsoyu) vs. de mirastan feragat etmiş sayılır.

Yazılı olarak yapılabilen bu sözleşmenin Noterde yapılması ispat kolaylığı açısından tavsiye edilir.